DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
달나라의 맛집
최원경의 HELLO, CLASSIC!
천관우 변호사 이민법 컬럼
J2C(Jenny's celebration & creations)
제니퍼 리의 듀오의 이야기
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  코펠 캠퍼스 한국학교 등록일  2017-01-11
이메일   홈페이지  http://
제 목  달라스 한국학교 코펠 캠퍼스 봄학기 등록안내 1/14(토)


달라스 한국학교 코펠 캠퍼스 2017년도 봄학기 신입생 등록안내
 
 
일시: 1월 14일 토요일 오전 10시~12시
 
장소: 세미한교회 본당 부스(1615 W Belt Line Rd, Carrollton TX 75006)
 
문의: 972-446-0178
 
*레벨 테스트를 위해 아이와 함께 오십시오.
 


의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,351     jxlove53   2018-05-21   79
2,350     United Worship   2018-05-21   62
2,349     KTN   2018-05-21   43
2,348     KTN   2018-05-19   94
2,347     KTN   2018-05-19   62
2,346     KTN   2018-05-19   62
2,345     KTN   2018-05-18   69
2,344     그리스도연합감리교회   2018-05-16   66
2,343     웨슬리교회   2018-05-16   65
2,342     텍사스 밀알선교   2018-05-16   60
2,341     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   30
2,340     KTN   2018-05-14   114
2,339     KTN   2018-05-14   44
2,338     KTN   2018-05-14   39
2,337     dallasjungto   2018-05-12   143
2,336     KTN   2018-05-11   119
2,335     텍사스 밀알선교   2018-05-11   64
2,334     KTN   2018-05-11   42
2,333     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   58
2,332     중앙연합교회   2018-05-09   69
2,331     빛내리 학교   2018-05-08   150
2,330     뉴송교회   2018-05-07   193
2,329     영락장로교회   2018-05-07   122
2,328     세미한교회   2018-05-07   105
2,327     베다니 장로교회   2018-05-07   102
2,326     달라스보현사   2018-05-07   52
2,325     yoo2233   2018-05-05   113
2,324     KTN   2018-05-04   103
2,323     KTN   2018-05-04   54
2,322     웨슬리교회   2018-05-04   85
2,321     달사람닷컴   2018-05-04   142
2,320   기도 생활을 크게 향상시키는 간단한 방법 5가지   기독신문   2018-05-02   103
2,319   86민주화세대 목회자들 "판문점 선언 환영, 다만…"   기독신문   2018-05-02   38
2,318     달라스 한국 어머니회   2018-05-02   63
2,317     텍사스 밀알선교   2018-04-30   167
2,316     세미한교회   2018-04-30   145
2,315     달라스보현사   2018-04-29   110
2,314     KTN   2018-04-27   169
2,313     KTN   2018-04-27   46
2,312     베다니 장로교회   2018-04-25   384
2,311     달라스 한국 어머니회   2018-04-25   54
2,310     한우리교회   2018-04-23   215
2,309     빛내리교회   2018-04-23   189
2,308     Kevingu   2018-04-23   123
2,307     달라스보현사   2018-04-22   140
2,306     KTN   2018-04-20   69
2,305     KTN   2018-04-20   96
2,304     KTN   2018-04-20   163
2,303     중앙여름캠프   2018-04-17   263
2,302     KTN   2018-04-16   123
2,301     영락장로교회   2018-04-16   218
2,300     KTN   2018-04-14   113
2,299     KTN   2018-04-14   102
2,298     JCBS 기독교방송   2018-04-12   184
2,297     달라스 한국 어머니회   2018-04-12   73
2,296     뉴송교회   2018-04-11   414
2,295   2018 중앙 여름 캠프 (KC Summer Camp) 신청 안내   중앙연합감리교회   2018-04-11   171
2,294   개신교계에선 "이단" 이재록 목사의 만민중앙성결교회…   뉴스웍스   2018-04-11   148
2,293   '뉴스룸', 만민중앙교회 이재록 성폭력...'오랜 시간, 상습적으로   한국경제   2018-04-11   64
2,292     KTN   2018-04-09   96
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]