DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
제니퍼 리의 듀오의 이야기
J2C(Jenny's celebration & creations)
달나라의 맛집
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
최원경의 HELLO, CLASSIC!
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  중앙연합 토요 한국학교 등록일  2016-12-09
이메일   홈페이지  http://
제 목  중앙 연합 토요 한국학교 봄학기 등록안내 12/10(토)


중앙 연합 토요 한국학교 봄학기 등록안내

 

 

봄학기: 2017년 1월 21일~5월 13일

 

접수기간: 12월 10일(토) 오전 9:30-오후 1시

 

장소: 중앙 연합 감리교회(3800 Carbon Rd, Irving, TX 75038) 본관 104호 한국학교 교무실

 

문의: 정진성(214-566-6238), 이승현(972-814-1325)

 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,386     immanuel   2018-06-24   36
2,385     KTN   2018-06-22   97
2,384     알링턴 한미침례교회   2018-06-21   152
2,383     세미한교회   2018-06-20   77
2,382     플라워마운드교회   2018-06-20   115
2,381     달라스보현사   2018-06-20   70
2,380     immanuel   2018-06-18   108
2,379     KTN   2018-06-18   43
2,378     달라스 안디옥교회   2018-06-15   136
2,377     KTN   2018-06-15   106
2,376     KTN   2018-06-15   95
2,375     KTN   2018-06-13   184
2,374     Kevingu   2018-06-12   178
2,373     KTN   2018-06-11   82
2,372     KTN   2018-06-11   78
2,371     KTN   2018-06-09   189
2,370     KTN   2018-06-09   178
2,369     KTN   2018-06-07   143
2,368     세미한   2018-06-07   136
2,367     KTN   2018-06-04   140
2,366     sunny0423   2018-06-02   233
2,365     빛내리 학교   2018-06-02   182
2,364     KTN   2018-06-01   111
2,363     KTN   2018-06-01   79
2,362     KTN   2018-06-01   38
2,361     그리스도연합감리교회   2018-05-31   103
2,360     달사람닷컴   2018-05-30   238
2,359     달라스 한국 어머니회   2018-05-30   67
2,358     KTN   2018-05-29   116
2,357     프리스코 한인교회   2018-05-29   119
2,356     KTN   2018-05-25   270
2,355     KTN   2018-05-25   106
2,354     그리스도연합감리교회   2018-05-25   78
2,353   제37차 총회 주강사 :   bpnews.us   2018-05-23   82
2,352     달사람닷컴   2018-05-23   173
2,351     달라스 한국 어머니회   2018-05-23   67
2,350     jxlove53   2018-05-21   145
2,349     United Worship   2018-05-21   110
2,348     KTN   2018-05-21   92
2,347     KTN   2018-05-19   169
2,346     KTN   2018-05-19   110
2,345     KTN   2018-05-19   108
2,344     KTN   2018-05-18   93
2,343     그리스도연합감리교회   2018-05-16   94
2,342     웨슬리교회   2018-05-16   88
2,341     텍사스 밀알선교   2018-05-16   88
2,340     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   54
2,339     KTN   2018-05-14   131
2,338     KTN   2018-05-14   63
2,337     KTN   2018-05-14   56
2,336     dallasjungto   2018-05-12   184
2,335     KTN   2018-05-11   172
2,334     텍사스 밀알선교   2018-05-11   105
2,333     KTN   2018-05-11   89
2,332     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   81
2,331     중앙연합교회   2018-05-09   97
2,330     빛내리 학교   2018-05-08   202
2,329     뉴송교회   2018-05-07   255
2,328     영락장로교회   2018-05-07   183
2,327     세미한교회   2018-05-07   152
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]