DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
제니퍼 리의 듀오의 이야기
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
달나라의 맛집
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
최원경의 HELLO, CLASSIC!
J2C(Jenny's celebration & creations)
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  태런카운티 교회협의회 등록일  2016-11-30
이메일   홈페이지  http://
제 목  태런카운티 한인교회 연합 부흥회 12/2(금)~12/4(주일)


 

태런 카운티 한인교회 연합 부흥회

 

 

일시: 12/2(금) 오후 7시, 12/3(토) 오후 7시, 12/4(주일) 오후 6시

 

 

강사: 김제이 목사(버지니아 제일 침례교회 담임/ 총회 Youth 전문 강사)

 

 

장소: 알링턴 온누리 침례교회(2412 S Bowen Rd, Arlington, TX 76015)

 

 

문의: (817) 276-9786

 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,380     immanuel   2018-06-18   70
2,379     KTN   2018-06-18   34
2,378     달라스 안디옥교회   2018-06-15   118
2,377     KTN   2018-06-15   87
2,376     KTN   2018-06-15   72
2,375     KTN   2018-06-13   168
2,374     Kevingu   2018-06-12   157
2,373     KTN   2018-06-11   76
2,372     KTN   2018-06-11   67
2,371     KTN   2018-06-09   184
2,370     KTN   2018-06-09   161
2,369     KTN   2018-06-07   136
2,368     세미한   2018-06-07   123
2,367     KTN   2018-06-04   137
2,366     sunny0423   2018-06-02   223
2,365     빛내리 학교   2018-06-02   178
2,364     KTN   2018-06-01   106
2,363     KTN   2018-06-01   74
2,362     KTN   2018-06-01   35
2,361     그리스도연합감리교회   2018-05-31   101
2,360     달사람닷컴   2018-05-30   232
2,359     달라스 한국 어머니회   2018-05-30   64
2,358     KTN   2018-05-29   116
2,357     프리스코 한인교회   2018-05-29   116
2,356     KTN   2018-05-25   263
2,355     KTN   2018-05-25   104
2,354     그리스도연합감리교회   2018-05-25   78
2,353   제37차 총회 주강사 :   bpnews.us   2018-05-23   78
2,352     달사람닷컴   2018-05-23   168
2,351     달라스 한국 어머니회   2018-05-23   62
2,350     jxlove53   2018-05-21   141
2,349     United Worship   2018-05-21   109
2,348     KTN   2018-05-21   89
2,347     KTN   2018-05-19   165
2,346     KTN   2018-05-19   109
2,345     KTN   2018-05-19   107
2,344     KTN   2018-05-18   92
2,343     그리스도연합감리교회   2018-05-16   93
2,342     웨슬리교회   2018-05-16   85
2,341     텍사스 밀알선교   2018-05-16   85
2,340     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   51
2,339     KTN   2018-05-14   130
2,338     KTN   2018-05-14   59
2,337     KTN   2018-05-14   56
2,336     dallasjungto   2018-05-12   175
2,335     KTN   2018-05-11   162
2,334     텍사스 밀알선교   2018-05-11   96
2,333     KTN   2018-05-11   78
2,332     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   78
2,331     중앙연합교회   2018-05-09   95
2,330     빛내리 학교   2018-05-08   196
2,329     뉴송교회   2018-05-07   245
2,328     영락장로교회   2018-05-07   171
2,327     세미한교회   2018-05-07   146
2,326     베다니 장로교회   2018-05-07   144
2,325     달라스보현사   2018-05-07   61
2,324     yoo2233   2018-05-05   132
2,323     KTN   2018-05-04   120
2,322     KTN   2018-05-04   66
2,321     웨슬리교회   2018-05-04   107
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]